• Ravintolan perustaminen vaati useampien lupien hakemista

  Ravintolan perustamiseen vaaditaan paitsi hyvä idea, paikka, rahoitus ja pitkä suunnitteluprosessi, myös melkoinen määrä erilaisia lupia. Luparuljanssin yksinkertaistamista vaaditaan tasaisin väliajoin erilaisten tempausten avulla, mutta toistaiseksi ravintoloitsijan täytyy vain tyytyä keräämään valtava kasa tositteita lupahakemusten tueksi. Vähimmillään ravintolan avaamiseen tarvitaan noin kymmenen lupaa. Lisäselvityksiä aiheuttavat aina alkoholin myynti, terassi ja musiikin soittaminen.

  Huolellisesta suunnittelusta on paljon apua

  Hyvä perusta koko yrityksen onnistumiselle on huolella tehty liiketoimintasuunnitelma. Sitä tehdessä tulet samalla miettineeksi läpi koko toiminnan ja tällöin on myös helpompi muistaa, mitä kaikkia lupia täytyy hakea.

  Tulevan ravintolan paikkaa ei voi määritellä ainoastaan omistajan toiveiden mukaan, vaan huomioon pitää ottaa myös vaadittavat määräykset ja asetukset. Esimerkiksi äänieristystä, wc-tilojen määrää, esteettömyyttä ja ilmanvaihtoa koskevia määräyksiä on lukuisia. Näistä on hyvä ottaa selvää etukäteen, sillä asioiden korjaaminen jälkikäteen voi tulla yllättävän kalliiksi.

  Kysy tarvittaessa rohkeasti neuvoa

  Paperiviidakko voi tuntua erityisen ahdistavalta, jos on perustamassa ravintolaa ensimmäistä kertaa elämässään. Ravintola-alalla pidempään toimineiden ammattilaisten puolelta byrokratiaa kritisoidaan vähemmän. Kannattaakin kysyä suosiolla neuvoa kokeneemmilta yrittäjiltä tai viranomaisilta, jos jokin osa lupaprosessissa mietityttää.

  Helsinkiläinen ravintoloitsija Lennart Sukapää ei pitänyt ravintolan avaamista mitenkään erityisen vaikeana projektina lupien puolesta. Myös hän kannustaa ottamaan kerralla selvää kaikista tarvittavista luvista. Inkoolainen ravintolanpitäjä Mikko Wilhola puolestaan tuskastui asioiden hoitamiseen terveysviranomaisten kanssa. Hän pitää nykyistä järjestelmää aivan turhana pilkunviilauksena ja kertoo ymmärtävänsä ihmisiä, jotka palkkaavat jonkun hoitamaan paperisodan puolestaan.

  Tsekkaa ainakin nämä kohdat, jos olet perustamassa ravintolaa tai kahvilaa

  Jos olet perustamassa ravintolaa, etkä ole varma mistä aloittaa luparuljanssi, tarkista ainakin seuraavat kohdat:

  • Ravintola täytyy rekisteröidä yritystietojärjestelmään. Tämä tapahtuu perustamisilmoituksella ja samalla reissulla voit lisätä itsesi ja yrityksesi kaupparekisteriin, arvonlisävelvolliseksi, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin.
  • Ravintolarakennus tai tila täytyy olla rakennusvalvontaviraston hyväksymä. Tämä on yleensä helppoa, jos samassa tilassa on toiminut aiemminkin ravintola. Jos suunnitelmana on puolestaan muuttaa jokin muu tila ravintolaksi, täytyy ensin käydä läpi asemakaavan rajoitukset ja huoneiston mahdolliset suojelumääräykset. Ravintolalla on tietyt tekniset vaatimukset, joita ei voi toteuttaa suojellussa huoneistossa. Yleensä vain aivan kevyen pintaremontin voi tehdä ilman erityislupaa ja kaikkiin muutoksiin tarvitaan aina erillinen rakennuslupa.

  • Tämän lisäksi tilan täytyy saada myös terveysviranomaisten hyväksyntä, jotta sitä voidaan käyttää elintarvikehuoneistona. Kaikilta ravintoloilta vaaditaan mm. omavalvontasuunnitelma hygienian ja elintarvikkeiden oikeaoppisen säilyttämisen takaamiseksi. Pelastusviranomaisten täytyy puolestaan tehdä tilassa palotarkastus ja hyväksyä ravintoloitsijan vaatima pelastussuunnitelma. Jos aiot tehdä kiinteistössä remontin, kannattaa viranomaisiin olla yhteydessä jo ennen remontin aloittamista, jotta voit ottaa huomioon heidän mahdolliset vaatimuksensa.
  • Alkoholin tarjoilua varten tarvitaan anniskelulupa ja työntekijöillä täytyy olla anniskelupassit. Anniskelulupa haetaan paikalliselta lääninhallitukselta. Elintarvikkeita käsittelevien työntekijöiden täytyy hankkia hygieniapassi. Evira järjestää jatkuvasti tarvittavia kokeita.
  • Mikäli suunnittelet tarjoilevasi kesäaikaan juomia terassille, valmistaudu hankkimaan muutamia lisälupia. Ulkona sijaitsevasta tarjoilualueesta täytyy ilmoittaa erikseen poliisille ja terassi kalusteineen vaatii vielä toimenpideluvan. Lupienkin kanssa terassille saa tarjoilla vain iltakymmeneen asti ja mikäli tarjoiluaikaa haluaa pidentää, täytyy sitä varten hankkia erikoislupa. Riippuu kaupungista ja ravintolan sijainnista, voiko tällaisen erikoisluvan saada. Esimerkiksi Helsingissä niitä ei myönnetä lainkaan.
  • Jos terassilla halutaan soittaa musiikkia tai nähdä bändejä, täytyy äänentoistolaitteita varten hakea lupa erikseen ympäristökeskukselta.

  • Mahdollinen ulkomainonta on myös luvanvaraista. Mieti ajoissa aiotko panostaa ulkomainontaan, sillä lupaa voi hakea kätevästi rakennusluvan yhteydessä.